Return to site

Miten nuori opin padawan menestyy tulevaisuudessa?

Ajatuksia ensimmäisestä alumnitapahtumasta 19.10.2015

Kuva: Marleena Linnakoski
Ensimmäinen alumnitapahtuma järjestettiin 19.10.2015 ranskalais-suomalaisella koululla ja se keräsi ruokasaliin toistasataa osallistujaa. Feedbackinä tapahtumasta tuli, että se oli oppilaiden ja opettajien mieleen. Minulle tuli kuitenkin sellainen fiilis, että konseptissa on vielä paljon kehitettävää, jotta setistä saadaan aikaiseksi sellainen, joka aidosti tuottaa suurta lisäarvoa oppilaille auttaen ja ohjaten heitä tulevaisuutensa suunnittelussa. Pienen pohdinnan perusteella tapahtuma voi olla arvokas, jos se lyödään kimppaan systemaattisen ja pitkäaikaisen opinto-ohjauksen kanssa, missä oppilasta autetaan pohdinnoissaan mentoroimalla tätä yksilötasolla pitkäjänteisesti siinä vaiheessa, kun tämä on aktivoitunut pohdintojensa suhteen ja on aidosti kykenevä pohtimaan tulevaisuuden valintojaan. Lisäksi opinto-ohjauksen tulee mielestäni ottaa aktiivisempaa otetta oppilaan skillssejen harjaamiseen, jossa "one to one" -mentorointi voi olla erittäin avuliasta.
Ensimmäinen tapahtuma koostui kahdesta osasta, joista ensimmäisessä puhuin lukion opiskelijoille ja yläasteen vimosien luokkien kävijöille yleisesti tekemistäni valinnoistani; mitä tekisin toisin ja mitä kannattaa pohtia, kun on valintatilanteessa. Päätapahtuman jälkeen auditoriossa järjestettiin pienempi setti, joka oli kohdennettu kauppakorkeakoulusta kiinnostuneille. En tiedä johtuiko se valmistautumisesta vai mistä, mutta eka setti oli nyt jälkikäteen ajateltuna minusta ainakin vähän epäonnistunut. Liikuin esityksessäni erittäin yleisellä tasolla pohtien sitä, minkälaisia juttuja kannattaa miettiä kun tekee päätöksiä tulevaisuutensa suhteen. Jälkikäteen pohdittuna en selkeästi omaa mitään maailman diipeintä osaamista tähän liittyen, vaikkakin esityksen seassa saattoi olla jotain ihan semihyviä herkkupaloja oman tulevaisuuden pohtimiseen. Painotin paljolti eri asioiden kokeilemista ja oman intuition sekä fiiliksen seuraamista, mikä välttämättä ei ole aivan itsestäänselvyys jokaisen yksilön kohdalla. Päätapahtuma videoitiin ja se on editoituna koneellani, mutta pohjaten analyysiini raakilekonseptista, jätän sen julkaisemisen hamaan tulevaisuuteen.
Toisessa setissä olin tuonut IBM:ltä pieniä lahjoja / houkuttimia oppilaiden kyselyhalukkuuden aktivoimiseen. Homma pyöri kokonaan ns. kyselytuntina, missä sanoin suoraan, että kysykää asioita mitkä askarruttavat kauppiksessa ja valinnoissanne, niin vastaan kaikkeen parhaan tietämykseni ja kokemukseni mukaan. Sainkin tuon 30-45 minuutin aikana lukuisia hyviä kysymyksiä kauppakorkeakoulusta ja omista valinnoistani. Tapahtuman jälkeen paikan päälle jäi vielä pari opiskelijaa, jotka kyselivät vielä paljon henkilökohtaisempia kysymyksiä. Tämän lisäksi kävin jälkikäteen lyhyen sähköpostikeskustelun yhden oppilaan kanssa mm. penny stockseista ja muista häntä kiinnostavista aiheista.
Miksi minusta sitten systemaattinen tulevaisuuden suunnittelu on entistä tärkeämpää tulevaisuudessa? Työelämän murros, digitalisaatio, monikulttuurisuuden kasvu sekä globalisaatio ovat vain muutamia asioita, jotka haastavat koulutuskentän tulevaisuuden. Miten koulutus mukautuu tulevaisuuden alati muuttuviin osaamisvaatimuksiin, kun monet ammatit joita yksilö lähtee opiskelemaan, eivät enää ole olemassakaan heidän valmistuessaan? Miten vastataan jatkuvaan kouluttautumisen haasteeseen, kun suurin osa ihmisistä ei enää palvele samaa työnantajaa samassa tehtävässä 30 vuotta? Miten koulutusta uudistetaan oppijalähtöisesti, teknologiaa hyödyntäen ja tulevaisuuteen katsoen, siten että yksilöllä on aina ajankohtaisin tieto ja osaaminen siitä mitä työelämässä vaaditaan? (Sitra 2015, 1.) Miten yksilö voi saavuttaa maksimaalisen potentiaalinsa tässä jatkuvasti nopeammin muuttuvassa maailmassa?
Haasteita siis löytyy monella koulutuksen osa-alueella, mutta henkilökohtaisesti uskon, että ihmisten mentorointi ja kokeneempien esimerkit ovat tärkeitä palasia tulevaisuuden työmarkkinoilla menestymisessä. Uskon, että menestyminen tulevaisuudessa lähtee siitä, että tuntee itsensä mahdollisimman hyvin, lähtien mm. kyvyistä, mielenkiinnon kohteista, oppimistavasta, tavoitteista ja arvoista. Tässä "itsensätuntemusprosessissa" mentoroinnilla voi olla vahva rooli ja mitä pitkäjänteisemmin yksilö on osa mentorointiprosessia, sitä paremmat valmiudet hänellä varmasti on tehdä subjektiivisesti "oikeita" valintoja omaan tulevaisuuteensa liittyen. Mielestäni aina kannattaa pitää mielessä tulevaisuuden työmarkkinan vaatimukset ja tarpeet suhteessa omiin mielenkiinnon kohteisiin, koska ulkoiset tekijät ovat asioita, joihin yksilö harvemmin pystyy juurikaan vaikuttamaan.
Miltä sitten näyttää tulevaisuuden luokkahuone, joka valmistaa nuoret toivomme parhaimmalla mahdollisella tavalla tulevaisuuden haasteisiin? IBM:llä on mielenkiintoinen visio tulevaisuuden oppimisesta joka pohjaa Ignazio Astradan sanontaan:
“If a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn.”
Kuva: Marleena Linnakoski

Vision mukaan opetus siirtyy seuraavan viiden vuoden aikana vahvasti "one size fits all" -opetuksesta, jossa opettaja määrittää opetustahdin ja oppiaiheen kaikille, kohti yksilöiden personoitua oppimista. Tällaisessa systeemissä älykkäät järjestelmät räätälöivät oppimispolun oppimistavan tai peräti urahaaveiden perusteella. Kognitiiviset järjestelmät oppivat oppilaasta, identifioivat hänen vahvuutensa ja heikkoutensa ja pystyvät jopa ennakoimaan tulevia aiheita, joissa oppilaalla voi olla oppimisvaikeuksia. Vision pohjana on, että jokainen oppilas oppii omaan tahtiin ja että opettaja voi tavoittaa useamman oppilaan merkityksellisemmällä tavalla lähitulevaisuudessa teknologian avulla. Tämä mahdollistaa siirtymisen pois arvosana- ja opintopistekohtaisesta järjestelmästä kohti personoitua ja kokemusperäistä oppimispolkua, jossa jokainen oppii omaan sopivaan tahtiinsa.

Seuraava Hrsk alumnit -tapahtuma järjestetään toivottavasti heti ensi vuoden alussa, mutta toivon että saan mahdollisuuden sitä ennen sparrata konseptia läpi ranskiksen opinto-ohjauksesta vastaavien henkiöiden kanssa. Toivon mukaan sitä kautta saamme entistä parempia ajatuksia siitä, mihin suuntaan konseptia kannattaa viedä, jotta se vastaa mahdollisimman hyvin oppilaiden tavoitteita ja toiveita. Otamme mielellään myös vastaan hyviä ajatuksia ja ehdotuksia konseptin kehittämiseen. Mikäli haluat pysyä kärryillä tapahtumistamme, niin kannattaa liittyä sähköpostilistallemme tai likettää ja seurata meitä meidän sosiaalisen median kanavissamme.
Rauhallista joulua ja menestyksekästä uutta vuotta 2015 kaikille!
-Robert Lang
Lähteet:
Sitra (2015) Maa, jossa kaikki rakastavat oppimista; linkki
Kuvat:
Marleena Linnakoski
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly